Quyền sở hữu trí tuệ là một trong những quyền tài sản có giá trị nhất trong khối tài sản của Doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong giai đoạn phát triển kinh tế hiện nay, việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ càng trở nên phổ biến. Do đó, để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình, chủ sở hữu cần thực hiện các biện pháp kỹ thuật và pháp lý để chống lại các đối tượng có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng, Luật Việt Phong cung cấp dịch vụ xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

1. Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Theo Luật sở hữu trí tuệ đối tượng của sở hữu trí tuệ gồm 3 nhóm chính (i) Sở hữu công nghiệp (ii) bản quyền tác giả (iii) quyền liên quan đến giống cây trồng vật nuôi. Do đó, bất kỳ hành vi xâm phạm nào đối với 03 đối tượng nêu trên đều được coi là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã được pháp luật bảo vệ. Cụ thể, hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ bao gồm:
Hành vi xâm phạm quyền tác giả
Hành vi xâm phạm quyền liên quan
Hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí
Hành vi xâm phạm đối với bí mật kinh doanh
Hành vi xâm phạm đối với nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý

2. Các biện pháp xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Các biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bao gồm các biện pháp sau: Biện pháp xử lý hành chính, Biện pháp xử lý dân sự, Biện pháp xử lý hình sự.
Biện pháp xử lý hành chính:
Khi bên vi phạm có lỗi cố ý hoặc vô ý nhưng chưa đến mức được coi là nguy hiểm, chưa đến mức được xác định là tội phạm và các hành vi này được quy định trong các văn bản xử lý hành chính về quyền sở hữu trí tuệ có liên quan như: Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 99/2013/NĐ-CP Quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp…
Khi phát hiện có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các tổ chức, cá nhân, chủ thể quyền đề nghị các cơ quan Thanh tra chuyên ngành hoặc các cơ quan như: Quản lý thị trường, Uỷ ban nhân dân cấp huyện trở lên để được xử lý.
Biện pháp xử lý dân sự:
Áp dụng trong trường hợp đền bù thiệt hại ngoài hợp đồng. Bên bị xâm phạm phải xác định được thiệt hại thực tế, yếu tố lỗi, mối quan hệ nhân quả giữa hành vi của bên vi phạm và thiệt hại mà bên bị xâm phạm phải chịu. Biện pháp xử lý dân sự có thể song song với biện pháp xử lý hành chính và biện pháp xử lý hình sự.
Khi xảy ra tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu Toà án nhân dân cấp tỉnh, thành phố giải quyết.
Biện pháp xử lý hình sự:
Áp dụng trong trường hợp bên vi phạm có lỗi, được coi là nguy hiểm cho xã hội, các hành vi và mức độ xâm phạm được quy định cụ thể trong Luật Hình sự năm 1999 được sử đổi bổ sung năm 2009.
Khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, chủ thể quyền có thể nộp đơn yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng xử lý.

3. Công việc Luật Việt Phong thực hiện khi có yêu cầu dịch vụ

Với đội ngũ luật sư nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Luật Việt Phong sẽ hỗ trợ khách hàng trong việc xác định hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và đưa ra cách thức, kế hoạch và lộ trình xử lý một cách có hiệu quả nhất. Khi khách hàng có yêu cầu, Luật Việt Phong sẽ thực hiện các công việc sau:
– Chuẩn bị hồ sơ pháp lý, các tài liệu cần thiết liên quan đến vụ việc ;
– Yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định và kết luận về các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ;
– Tư vấn các biện pháp bảo vệ quyền, các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ
– Yêu cầu bên vi phạm cam kết và chấm dứt hành vi vi phạm;
– Đại diện tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích của Quý khách tại Tòa án có thẩm quyền.
Sử dụng dịch vụ của Luật Việt Phong, khách hàng sẽ được hỗ trợ nhiệt tình với chất lượng dịch vụ uy tín – hiệu quả, chi phí hợp lý. Ngoài ra, Luật Việt Phong còn cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến  đăng ký bảo hộ quyền tác giả, bảo hộ sáng chế, bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, tư vấn chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp,… khi khách hàng có yêu cầu.