Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt sản phẩm dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau vì vậy nhãn hiệu đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc doanh nghiệp xây dựng hình ảnh, thương hiệu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để xây dựng được một thương hiệu được nhiều người biết đến thì cần mất rất nhiều thời gian. Nắm bắt nhu cầu này, nhiều cá nhân, tổ chức sau khi gây dựng được uy tín đối với nhãn hiệu của mình chọn phương pháp chuyển nhượng lại nhãn hiệu cho cá nhân, tổ chức khác để thu lại lợi nhuận. Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ cùng độ ngũ chuyên gia giàu kinh nghiêm,  Luật Việt Phong hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp với nhãn hiệu.

1. Điều kiện chuyển nhượng nhãn hiệu

– Chuyển nhượng nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác.
Việc chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp).
– Các điều kiện hạn chế việc chuyển nhượng nhãn hiệu
+ Chủ sở hữu quyền sở hữu nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng quyền của mình trong phạm vi được bảo hộ.
+ Việc chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.
+ Quyền đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó.
Nội dung của hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu
Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
1. Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;
2. Căn cứ chuyển nhượng;
3. Giá chuyển nhượng;
4. Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng.

2. Hồ sơ chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu

– Thành phần hồ sơ bao gồm:
 + 02 bản Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu làm theo mẫu 01-HĐCN quy định tại Phụ lục D của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN
+ 01 bản hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu 
+ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (bản gốc)
+ Giấy uỷ quyền (đã ký tên và đóng dấu, khi thực hiện qua đại diện Sở hữu công nghiệp)
+ Chứng từ nộp lệ phí.
– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

3. Trình tự, thủ tục tiến hành chuyển nhượng nhãn hiệu

– Cá nhân, tổ chức nộp đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ hoặc các văn phòng đại diện của Cục tại thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp, qua bưu điện hoặc qua đại diện sở hữu công nghiệp. 
– Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thẩm tra về tính hợp lệ của bộ hồ sơ chuyển nhượng. Thời hạn xử lý hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu là 02 tháng (không bao gồm thời gian dành cho người nộp hồ sơ sửa chữa thiếu sót). Tuy nhiên, trên thực tế thời hạn này có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn tuỳ thuộc vào số lượng đơn nộp vào Cục tại thời điểm xét nghiệm.
+ Nếu hồ sơ đăng ký hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ hợp lệ, cũng như thông tin kê khai chính xác, đúng quy định). Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu, ghi nhận việc chuyển giao vào Sổ đăng ký quốc gia và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.
+ Nếu xét thấy hồ sơ đăng ký không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối đơn. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày thông báo được ký mà người nộp hồ sơ không sửa chữa/sửa chữa không đúng hoặc không có ý kiến phản đối/có ý kiến nhưng không được chấp nhận thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối đăng ký hợp đồng.

4. Công việc Luật Việt Phong thực hiện khi có yêu cầu dịch vụ

Khi có yêu cầu về dịch vụ, Luật Việt Phong sẽ thực hiện các công việc dưới đây:
– Tư vấn sơ bộ về các vấn đề pháp luật có liên quan đến việc chuyển nhượng nhãn hiệu
– Trả cứu tính khả thi của việc chuyển nhượng nhãn hiệu
– Chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ
– Thay mặt khách hàng theo dõi tiến trình giải quyết tại Cục Sở hữu trí tuệ
– Thay mặt khách hàng nhận kết quả
– Trả hồ sơ và bàn giao Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu
Công ty Luật Việt Phong với đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn có trình độ và giày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Chúng tôi nhất định đáp ứng yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và chất lượng nhất.