1 số điều cần lưu ý khi kinh doanh nhà hàng ăn, uống

Posted on Tư vấn luật doanh nghiệp 311 lượt xem

Tôi xin nhờ luật sư tư vấn giúp: Tôi mở cửa hàng kinh doanh ăn uống được 6 tháng và tôi chưa xin giấy phép đăng kí hộ kinh doanh. Ngay 5.4.18 cán bộ quản lý thị trường kiểm tra nhắc nhở cho thời gian đi xin giấy phép trong thời gian 10 ngày, nếu không cung cấp cho phường, phường sẽ ra quyết định xử phạt do không có giấy phép kinh doanh. Tôi xin luật sư tư vấn giúp tôi về việc kiểm tra của cán bộ. Cảm ơn luật sư.

Tạ Thắng.

Bài viêt liên quan:

Căn cứ pháp lý:

– Quyết định 27/2018/QĐ-TTg quy định chi tiết Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
– Thông tư 47/2014/TT-BYT hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
– Nghị định 185/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính hoạt động thương mại sản xuất bảo vệ người tiêu dùng.

Luật sư tư vấn: 

Xin chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới Luật Việt Phong.Về câu hỏi của bạn, Luật Việt Phong xin tư vấn và hướng dẫn cho bạn như sau: theo những thông tin bạn đưa ra, có thể thấy bạn đang gặp thắc mắc về các vấn đề pháp lý liên quan đến đăng kí kinh doanh theo loại hình hộ kinh doanh cá thể và thẩm quyền cấp phép, xử lý vi phạm trong hoạt động thương mại, sản xuất. Theo quy định pháp luật hiện hành, việc kinh doanh ăn uống thuộc danh mục ngành, nghề nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động được quy định tại quyết định 27/2018/QĐ-TTg:
  • Vấn đề 1 : Đăng kí kinh doanh: theo điều 71 nghị định 178/NĐ-CP quy định:
Điều 71. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh
1. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:
a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);
b) Ngành, nghề kinh doanh;
c) Số vốn kinh doanh;
d) Số lao động;
đ) Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.
Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.
2. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:
a) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;
b) Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 Nghị định này;
c) Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.
3. Nếu sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thi người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
….

  

Ngoài hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh, việc kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc danh mục kinh doanh có điều kiện, bạn cần tiến hành thêm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo điều 1 thông tư 47/2014/TT-BYT quy định:

Điều 1. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (sau đây gọi tắt là cơ sở) được đóng thành 01 bộ theo quy định tại Điều 36 Luật an toàn thực phẩm, gồm các giấy tờ sau:
1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống (bản sao có xác nhận của cơ sở).
3. Bản mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm, bao gồm:
a) Bản vẽ sơ đồ mặt bằng của cơ sở;
b) Sơ đồ quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, bày bán thức ăn, đồ uống;
c) Bản kê về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở.
4. Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống (bản sao có xác nhận của cơ sở).
5. Danh sách kết quả khám sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống….

Sau khi chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép, bạn cần nộp đến cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Thời gian thẩm xét hồ sơ theo khoản 1 điều 2 thông tư 47/2014/TT-BYT:

Điều 2. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận
1. Thẩm xét hồ sơ:

a) Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ không hợp lệ;

và thẩm định cơ sở ( điểm a khoản 2 điều 2 thông tư 47/2014/TT-BYT:

Điều 2. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận…
2. Thẩm định cơ sở:
a) Sau khi có kết quả thẩm xét hồ sơ hợp lệ, trong thời gian 10 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thẩm định cơ sở. Trường hợp ủy quyền thẩm định cơ sở cho cơ quan có thẩm quyền cấp dưới phải có văn bản ủy quyền;
có thể kéo dài đến 15 ngày.

Như vậy, việc cán bộ quản lý thị trường gia hạn thời gian 10 ngày xin cấp giấy phép kinh doanh là không hợp lý. Do vậy, bạn có thể khiếu nại lên cấp trên của người ra quyết định cảnh cáo để gia hạn thêm thời gian xin cấp giấy chứng nhận.

  • Vấn đề 2: Việc xử lý vi phạm được áp dụng theo khoản 2 điều 6 nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định: 

Điều 6. Hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động kinh doanh mà không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định.

Như vậy, đối với hành vi chưa xin cấp giấy chứng nhận sẽ bị xử phạt từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng. Tuy nhiên, dựa theo thông tin bạn đang cần tư vấn, việc cán bộ quản lý thị trường áp dụng hình thức cảnh cáo là đúng theo quy định tại điều 22 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 và phải được thể hiện thông qua văn bản cụ thể:

Điều 22. Cảnh cáo
Cảnh cáo được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và theo quy định thì bị áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo hoặc đối với mọi hành vi vi phạm hành chính do người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện. Cảnh cáo được quyết định bằng văn bản.

Trên đây là tư vấn của công ty Luật Việt Phong về vấn đề trình tự, thủ tục đăng ký và xử lý vi phạm liên qua đến hoạt động kinh doanh ăn uống. Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn quý khách vui lòng gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của công ty Luật Việt Phong để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý.
Chuyên viên: Đức Anh

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư. Nguyễn Văn Đại (Công ty Luật TNHH Việt Phong)

Để được giải đáp thắc mắc về: 1 số điều cần lưu ý khi kinh doanh nhà hàng ăn, uống
Vui lòng gọi Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật 24/7: 1900 6589

Để gửi Email tư vấn pháp luật, Báo giá dịch vụ pháp lý hoặc đặt Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp.
Vui lòng click tại đây

CÔNG TY LUẬT TNHH VIỆT PHONG

 Hà Nội – Biệt thự 2.11 đường Nguyễn Xuân Khoát, KĐT Ngoại Giao Đoàn, Q. Bắc Từ Liêm
– Số 82 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân

 Bắc Giang – 65-67 khu Minh Khai, Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn

 Hưng Yên – Số 73 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Bần Yên Nhân, Thị xã Mỹ Hào

Vui lòng đánh giá bài viết

Nếu có vướng mắc bạn vui lòng liên hệ với Luật sư 1900 633 283

hoặc Bạn có thể click vào các ô dưới đây để gửi Email cho chúng tôi, Luật Việt Phong luôn sẵn sàng để hỗ trợ bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết cùng chủ đề