Người 80 tuổi có năng lực pháp luật và năng lực hành vi pháp luật như thế nào?

Nội dung câu hỏi

Người 80 tuổi thì có năng lực pháp luật và năng lực hành vi pháp luật như thế nào?

Bài viết liên quan

1 1495508328

Luật sư tư vấn

Xin chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới Công ty Luật Việt Phong, đối với câu hỏi của bạn Công ty Luật Việt Phong xin được tư vấn và hướng dẫn cho bạn như sau:

Căn cứ pháp lý

  • Bộ luật dân sự 2015
  • Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017

Người 80 tuổi thì có năng lực hành vi pháp luật như thế nào?

Điều 16 Bộ luật dân sự 2015 quy định về năng lực pháp luật dân sự của cá nhân như sau:

“1. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự.

2. Mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau.

3. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có từ khi người đó sinh ra và chấm dứt khi người đó chết.”

Căn cứ theo Điều 20 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

“1. Người thành niên là người từ đủ mười tám tuổi trở lên.

2. Người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp quy định tại các điều 22, 23 và 24 của Bộ luật này.”

Điều 22 Bộ luật dân sự 2015 có quy định:

“1. Khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần.

Khi không còn căn cứ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của chính người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự.

2. Giao dịch dân sự của người mất năng lực hành vi dân sự phải do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện.” 

Căn cứ vào các quy định trên, trong trường hợp này ta có thể thấy người 80 tuổi vẫn có năng lực hành vi pháp luật dân sự, chỉ khi Tòa án ra quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự. Trong trường hợp này, Tòa chỉ đưa ra quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự khi đảm bảo các điều kiện sau:

  • Một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
  • Có kết luận của tổ chức giám định về việc người đó bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
  • Người có quyền, lợi ích liên quan yêu cầu Tòa án ra quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự.

Theo Khoản 1 Điều 12 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 có quy định như sau:

“1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác.” 

Điều 21 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017  quy định:

“Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần, một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.”

Như vậy, người 80 tuổi vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự theo đúng quy định của pháp luật trừ trường hợp mắc bệnh tâm thần, một số bệnh khác mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình như quy định trên.

Theo quy định của pháp luật, người 80 tuổi vẫn có năng lực hành vi dân sự và trách nhiệm hình sự trừ những trường hợp như quy định trên.

Hiện nay, người 80 tuổi vẫn có đầy đủ năng lực pháp luật như bình thường và chỉ trừ những trường hợp đặc biệt cụ thể theo từng quy định pháp luật.

Vui lòng đánh giá bài viết

Nếu có vướng mắc bạn vui lòng liên hệ với Luật sư 1900 633 283

hoặc Bạn có thể click vào các ô dưới đây để gửi Email cho chúng tôi, Luật Việt Phong luôn sẵn sàng để hỗ trợ bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết cùng chủ đề